Poznaj naszych specjalistów

Drogi pacjencie. Aby poznać naszych specjalistów i innych pracowników Euromed kliknij poniżej:

Lokalizacja

Drogi pacjencie. Aby sprawdzić dojazd do naszej poradni kliknij poniżej:

Rejestracja telefoniczna

Drogi pacjencie. Aby uzyskać informację na temat rejestracji telefonicznej oraz lokalizacji Euromed-M
Sp. z o.o. kliknij poniżej:Poradnia Medycyny Nuklearnej

Pracą poradni kieruje lek. med. Paweł Lorek
Rejestracja telefoniczna w godz. pracy Poradni Medycyny Nuklearnej pod nr telefonu 32 317-47-17 i 32 317-47-18.

GODZINY PRACY PORADNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Poniedziałek: 7.00 - 14.00
Wtorek: 7.00 - 14.00
Środa: 7.00 - 14.00
Czwartek: 7.00 - 14.00
Piątek: 7.00 - 14.00

lek .medycyna nuklearna Paweł Lorek

Poniedziałek: 7.00 - 14.00
Wtorek: 7.00 - 14.00
Środa: 7.00 - 14.00
Czwartek: 7.00 - 14.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Poradnia specjalizuje się w badaniach scyntygraficznych - wykonuje scyntygrafie następujących narządów i układów:

  • gruczołu tarczycowego,
  • kośćca,
  • nerek,
  • mózgu,
  • przytarczyc i innych.

Badanie Izotopowe(scyntygrafia) polega na uzyskaniu obrazu badanego narządu czy układu po wcześniejszym dożylnym lub rzadziej doustnym podaniu pacjentowi radioaktywnego Izotopu. Izotop połączony jest z odpowiednim nośnikiem (ligandem) dla uwidocznienia ściśle określonego narządu lub układu. Po wchłonięciu radioizotopu pacjent układany jest pod detektorem gamma kamery w pozycji leżącej i wykonywany jest odczyt badania. Następnie lekarz specjalista Medycyny Nuklearnej przeprowadza analizę i opis badania. Jeśli istnieją wskazania lekarskie, badanie scyntygraficzne może być bezpiecznie powtarzane. Po badaniu scyntygraficznym zaleca się spożywanie większej ilości płynu i częste oddawanie moczu w celu szybszego wydalenia radioznacznika z organizmu. Przeciwskazaniem do scyntygrafii jest ciąża, u matek karmiących zaleca się krótkotrwała przerwę w karmieniu-najczęściej 12-24 godzin.

Scyntygrafia Tarczycy badanie technetem i badanie J-131 z testem jodochwytności.

Celem badania jest ocena stopnia gromadzenia radioznacznika w guzach tarczycy lub w jej miąższu- na tej podstawie możliwe jest podjęcie decyzji o leczeniu farmakologicznym, chirurgicznym czy też leczeniu radioaktywnym.

Scyntygrafia kośća badanie całego ciała i obrazy celowane poszczególnych części układu kostnego.

Celem badania jest poszukiwanie ognisk zwiększonego gromadzenia radioznacznika. Badanie ma zastosowanie głównie w poszukiwaniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego, w ocenie rozległości pierwotnego nowotworu kości, lokalizacji stanów zapalnych w układzie kostnym, zakażenia lub obluzowania protez stawowych, w diagnostyce choroby Pageta czy też martwicy głowy kości udowej, zmian pourazowych.

Scyntygrafia nerek dynamiczna ocena szybkości gromadzenia i wydalania radioznacznika i udziału procentowego każdej z nerek w oczyszczaniu krwi.

Celem badania jest ocena pracy nerek z podziałem na funkcję nerki lewej i nerki prawej.

Badanie ma zastosowanie u chorych z wodonerczem i innymi zaburzeniami odpływu moczu, z refluksem pęcherzowo-moczowodowym, przy podejrzeniu naczyniowo-nerkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego ( test czynnościowy z podaniem Captoprilu), w ocenie funkcji nerki przeszczepionej, przy podejrzeniu braku jednej nerki lub innej wady wrodzonej układu moczowego.

Scyntygrafia nerek statyczna ocena jednorodności gromadzenia przez miąższ i udziału procentowego w filtracji krwi.

Celem badania jest poszukiwanie blizn w obrębie nerek po przebytym odmiecznikowym zapaleniu nerek oraz diagnostyka wad wrodzonych nerek.

Scyntygrafia mózgu badanie perfuzyjne.

Celem badania jest ocena lokalizacji i rozległości ubytków perfuzji mózgu w takich schorzeniach jak przemijające napady niedokrwienia mózgu, różnicowanie zespołów otępiennych(otępienie czołowo-skroniowe, choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie naczyniowo-pochodne).

Ma też zastosowanie w lokalizacji ogniska padaczko rodnego.

Scyntygrafia przytarczyc

celem badania jest lokalizacja gruczolaka przytarczyc przed ewentualnym leczeniem operacyjnym

Pracownia Izotopowa zajmuje się oznaczeniem poziomu następujących hormonów we krwi : FT3, FT4, Prolaktyny.

Oznaczenia wykonywane są z użyciem wysoce czułych metod radioimmunologicznych RIA, IRMA charakteryzujących się duża dokładnością oznaczenia.