organizacja pracy przychodni podczas epidemii

  • Wszystkie poradnie i pracownie w naszym zakładzie są otwarte, realizujemy przyjęcia i terapie zgodnie z harmonogramem.
  • Przed badaniem, terapią lub konsultacją medyczneą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury.
  • Na teren przychodni może wejść tylko Pacjent, a w razie konieczności tylko jedna, niezbędna Pacjentowi do opieki osoba towarzysząca.
    Pozostałych prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku i odebranie pacjenta po zakończonym badaniu.
  • Przy wejściu Pacjenci proszeni są o założenie masek i zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym.
  • Klamki, uchwyty i przyciski są kilka razy dziennie dezynfekowane.
  • W poczeklniach znajdują się specjalne oznaczenia, które mają zapewnić przestrzeganie dystansu.


Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski