scyntygrafia

GODZINY PRACY PORADNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ - PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

Poniedziałek:

6.00 - 14.00

Wtorek:

6.00 - 14.00

Środa:

6.00 - 14.00

Czwartek:

6.00 - 14.00

Piątek:

6.00 - 18.00

Sobota:

7.00 - 14.00 tylko umówione badania

Badania wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

 

Cennik od 01.04.2024 r:

 

Scyntygrafia tarczycy z wychwytem (wychwytami) jodu

250,00

Scyntygrafia technetowa tarczycy

170,00

Scyntygrafia kości

550,00

Scyntygrafia nerek statyczna i dynamiczna

500,00


Pracą poradni kieruje lek. med. Paweł Lorek

Rejestracja telefoniczna pod numerem 32 317-47-16

Odbiór wyników w pracowni

Informacje ogólne

Scyntygrafia (badanie izotopowe) jest to obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na rejestracji rozmieszczenia wprowadzonego do organizmu farmaceutyku znakowanego izotopem promieniotwórczym przez urządzenie zwane gamma kamerą. Głównym izotopem wykorzystywanym w diagnostyce jest technet (99mTc), który ma krótki czas połowicznego rozpadu (6 godzin) i niską energię emitowanych kwantów gamma, dzięki temu dawka pochłoniętego promieniowania jest niewielka - w większości przypadków nie przekracza dawek otrzymywanych w badaniach tomografii komputerowej. Scyntygrafia służy do oceny wielkości, położenia, a przede wszystkim czynności danego narządu. W badaniach scyntygraficznych nie stosujemy kontrastu, co praktycznie wyklucza możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. Badania izotopowe są badaniami bezpiecznymi i nieinwazyjnymi. Przeciwskazaniem do scyntygrafii jest ciąża, u matek karmiących zaleca się krótkotrwała przerwę w  karmieniu-najczęściej 12-24 godzin.

 
JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA

Do badania nie trzeba się rozbierać, jednak pamiętać należy o pozbyciu się metalowych przedmiotów np. monet, kluczy, paska z klamrą., zegarka, czy ozdobnego wisiorka na szyi. Czas oczekiwania na badanie jest różny i zależy od badanego narządu. Należy zarezerwować sobie na badanie ok. 3 - 4 godzin (z wyjątkiem scyntygrafii technetowej tarczycy - tu całe badanie trwa ok 30 - 40 min). Uwaga! Dokładna informacja o sposobie przygotowania i czasie badania będzie udzielana w trakcie bezpośredniej rejestracji w pracowni.
W przypadku badań specjalistycznych i nietypowych sposób przygotowania i przebieg badania może ulec zmianie. PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA

Badań scyntygraficznych nie wykonuje się w ciąży - jeśli istnieje możliwość, że jesteś w ciąży (lub karmisz piersią), powiadom o tym fakcie pracowników pracowni.ZALECENIA PO BADANIU IZOTOPOWYM

 • przez 24 godziny od badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z kobietami w ciąży i małymi dziećmi 
 • po badaniu należy przyjmować większą, ilość płynów (woda, herbata), aby przyspieszyć proces wydalania radiofarmaceutyku z organizmu, 
 • nie stwierdzono interakcji radiofarmaceutyków z innymi lekami (nie ma konieczności odstawiania stosowanych na stałe leków, chyba, że lekarz kierujący zdecyduje inaczej, lub wymaga tego specyfika badania), 
 • podawane radiofarmaceutyki nie wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. 

 

ODBIÓR WYNIKÓW

Wynik badania jest do odbioru do 5 dni roboczych od badania w rejestracji pracowni. Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.
W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba, która chce odebrać wyniki badań w imieniu pacjenta powinna mieć ze sobą dowód osobisty i upoważnienie.
W upoważnieniu należy podać zarówno dane pacjenta (imię i nazwisko, nr PESEL nr dowodu osobistego z czytelnym podpisem pacjenta)
jak i dane osoby upoważnionej do odbioru wyniku badań. Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań można otrzymać w rejestracji pracowni lub pobrać na naszej stronie.

Scyntygrafia Tarczycy

Scyntygrafia tarczycy z użyciem technetu-99m

Scyntygrafia tarczycy pozwala określić wielkość, kształt i położenie tarczycy. Wykonywana jest w ciągu jednego dnia przy użyciu izotopu technetu (Tc-99m) podawanego dożylnie, a zapis obrazu na gamma kamerze odbywa się w pozycji leżącej na plecach i trwa kilkanaście minut. Na podstawie scyntygrafii możliwe jest podjęcie decyzji o leczeniu farmakologicznym, chirurgicznym czy też leczeniu radioaktywnym. Badanie nie wymaga istotnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo.

Wskazania do scyntygrafii technetowej tarczycy:

 • choroba Gravesa-Basedowa,
 • nadczynność tarczycy,
 • niedoczynność tarczycy,
 • gruczolak autonomiczny,
 • wole guzkowe,
 • po operacji tarczycy.

Scyntygrafia tarczycy z użyciem jodu-131 (scyntygrafia jodowa tarczycy)

Scyntygrafia tarczycy pozwala określić wielkość, kształt, położenie i jodochwytność tarczycy. Wykonywana jest przy użyciu izotopu jodu (I-131). Scyntygrafia jodowa jest badaniem dwu- lub trzydniowym - pierwszego dnia pacjent zgłasza się do pracowni na połknięcie kapsułki diagnostycznej, drugiego i trzeciego dnia następuje zapis obrazu na gamma kamerze. Badanie odbywa się w pozycji leżącej na plecach i trwa kilkanaście minut. W pierwszym dniu badania pacjent musi być na czczo. Należy również skonsultować z lekarzem kierującym na badanie odstawienie następujących grup leków:

- tyreostatyków na ok. 7 - 10 dni (Thyrozol, Tyrosan, Metizol, Propycil)

- syntetycznych hormonów tarczycy:

 • na 7-10 dni tyroksyny (Euthyrox, Letrox, Jodthyrox, Novothyral),

- na 1-2 tygodnie leki wykrztuśne, witaminy zawierające jodek sodu, preparaty do odkażania skóry zawierające jod, krople do oczu zawierające jod (Vitreolent),

- na 1 - 6 miesięcy amiodaron,

-  radiograficzne środki kontrastowe:

 • na 10 - 14 dni roztwory wodne,

 

Wskazania do scyntygrafii jodowej tarczycy:

 • choroba Gravesa-Basedowa,
 • nadczynność tarczycy,
 • niedoczynność tarczycy,
 • gruczolak autonomiczny,
 • wole guzkowe.

Scyntygrafia kości

Scyntygrafia całego ciała i obrazy celowane poszczególnych części układu kostnego.

Celem scyntygrafii kości jest poszukiwanie ognisk zwiększonego gromadzenia radioznacznika. Izotop podawany jest dożylnie, a zapis obrazu na gamma kamerze odbywa się w pozycji leżącej. Scyntygrafia kości nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.

Wskazania do scyntygrafii kości:

 • poszukiwanie przerzutów nowotworowych do układu kostnego,
 • ocena rozległości pierwotnego nowotworu kości,
 • lokalizacja stanów zapalnych stawów i w układzie kostnym,
 • zakażenia lub obluzowania protez stawowych,
 • diagnostyka choroby Pageta i martwicy głowy kości udowej,
 • przewlekłe bóle kostne niejasnego pochodzenia,
 • zmiany pourazowe.

Scyntygrafia nerek dynamiczna -renoscyntygrafia

Ocena szybkości gromadzenia i wydalania radioznacznika i udziału procentowego każdej z nerek w oczyszczaniu krwi.

Celem badania jest ocena wielkości, kształtu, położenia i pracy nerek z podziałem na funkcję nerki lewej i nerki prawej. Przed dożylnym podaniem znacznika izotopowego pacjent przyjmuje płyny (wodę niegazowaną). Badanie trwa kilkadziesiąt minut a zapis obrazu na gamma kamerze odbywa się w pozycji leżącej. Pacjent nie musi być na czczo.

Wskazania do scyntygrafii dynamicznej nerek:

 • u chorych z wodonerczem i innymi zaburzeniami odpływu moczu,
 • u chorych z refluksem pęcherzowo-moczowodowym,
 • przy podejrzeniu naczyniowo-nerkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego ( test czynnościowy z podaniem Captoprilu),
 • w ocenie funkcji nerki przeszczepionej,
 • przy podejrzeniu braku jednej nerki lub innej wady wrodzonej układu moczowego,
 • zaburzenia ukrwienia nerek,
 • zapalania nerek.

Scyntygrafia nerek statyczna

Ocena jednorodności gromadzenia przez miąższ i udziału procentowego w filtracji krwi.

Celem badania jest ocena wielkości, kształtu, położenia i poszukiwanie blizn w obrębie nerek po przebytym odmiecznikowym zapaleniu nerek oraz diagnostyka wad wrodzonych nerek. Znacznik izotopowy podawany jest dożylnie, a po kilku godzinach następuje zapis obrazu na gamma kamerze, który odbywa się w pozycji leżącej. Badanie nie wymaga istotnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczoCopyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski