współpraca

- Osoby zainteresowane podjęciem pracy, stażu lub praktyki w naszym zakładzie,

- Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z naszym zakładem

prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt z administracją pod numerem 32 317 47 05 w godzinach 8-14

UWAGA! Poszukujemy do współpracy na dogodnych warunkach lekarzy:

- specjalistów w dziedzinie endokrynologii,
- specjalistów w dziedzinie diabetologii,
- będących w trakcie specjalizacji z powyższych dziedzin,
- specjalistów chorób wewnętrznych z conajmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z powyższymi profilami

Oferujemy:
- bardzo dobre wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju w zespole specjalistów powyższych dziedzin,
- dużą bazę pacjentów NFZ i prywatnych,
- dobre warunki pracy ( wyposażone i klimatyzowane gabinety)

Zapraszamy do Kontaktu drogą telefoniczną lub mailową

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www.euromed-m.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego jest Euromed-M sp. z o.o., ul. Bernarda Świerczyny 1, zwany dalej ADO.

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@euromed-m.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.

5. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

8. Posiada Pan/i prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.Copyright 2023 @ Raster Media Dominik Piotrowski